NESK:s specifika tjänsteavtal

AVTALETS OMFATTNING

Avtalet omfattar tillämpliga nedanstående tjänster, beroende på beställd/köpt produkt. Samtliga priser anges exkl. moms. Avtalstider för NESK:s abonnemangstjänster gällande hosting och domän är 12 (tolv) månader och vår premiumsupporttjänst har en avtalstid om 3 (tre) månader. Avtalet löper tills vidare tills uppsägning sker. Önskas uppsägning av avtal skall detta skriftligen meddelas NESK KB senast 1 (en) månad före start av nästa avtalsperiod. Betalning sker enligt följande:

 • WEBBPLATSPRODUKTION (produktion av hemsida): fullbetalning vid beställning eller 2-6 delbetalningar enligt betalningsalternativ i kassan.
 • HOSTING/WEBBHOTELL: årsvis i förskott.
 • DOMÄN: årsvis i förskott.
 • PREMIUMSUPPORT: kvartalsvis i förskott
 • SEO-ANALYS: vid leverans
 • SEO, GOOGLE MY BUSINESS: vid leverans
 • SEO, GOOGLE ADS: vid leverans

WEBBPLATSPRODUKTION

Standardutförande:

 1. Efter beställningen/köpet går vi igenom förutsättningar och önskemål.
 2. NESK levererar en förslagslista på lämpliga WordPressteman till er.
 3. Efter ert temaval köper NESK in önskat tema och sätter upp det på vår testserver.
 4. Vi erbjuder assistans med att både flytta innehåll från tidigare webbplats till den nya samt att skriva ny copytext. Normalt omfång på copytexten är ca 5 sidor och innefattar vanligtvis en startsida, en tjänstesida, en nyhetsarkivsida, en om-oss-sida samt en kontaktsida.
 5. Vi gör en avstämning per telefon/email att allt blev rätt. Därefter genomför vi en utbildning i WordPress för aktuellt tema med er, vilket möjliggör att ni själva på ert företag kan fortsätta arbeta med innehållshanteringen.
 6. När ni anser att webbplatsen är klar för lansering, lägger vi ut den på våra eller era servrar och konfigurerar DNS- och mailuppsättning.

Löpande drift (hosting/webbhotell eller uppdateringar/reparationer) av webbplatsen ingår ej, för detta krävs hosting- samt supportavtal.

ABONNEMANGSTJÄNSTER

HOSTING/WEBBHOTELL

För den löpande driften av webbplatsen erbjuder vi i samarbete med hostingleverantören MissHosting AB ett webbhotellkonto. SSL-certifikat ingår (Ett SSL-certifikat krypterar datatrafiken mellan webbplatsen och besökarens webbläsarklient. SSL-certifikatet utgör också en legitimering av att webbplatsen är genuin och att besökaren kommit rätt). Vi erbjuder följande två reguljära hostingpaket:

 • Webhosting Standard som passar de flesta behov (5 GB lagringsyta samt 50 st e-postadresser)
 • Webhosting Premium för hemsideägare med större krav på frekvent backup av webbplatsen (10 GB lagringsyta samt 100 st e-postadresser)

Önskas enbart e-posthosting erbjuder vi följande e-postpaket:

 • E-mailhosting Bas för mer normala mängder e-post (5 GB lagringsyta samt 50 st e-postadresser)
 • E-mailhosting Extra för verksamheter med behov av större lagringsyta för mailen (10 GB lagringsyta samt 100 st e-postadresser)

Observera att hotellplats för hemsida inte ingår i e-postpaketen. 

DOMÄNHANTERING/-FÖRVALTNING

Kostnaden avser inköp av domän samt förvaltning av denna under 12 månader alternativt flytt av befintlig domän till NESK samt förlängning av kvarvarande domäntid med 12 månader. NESK garanterar ej att önskat domännamn är ledigt vid registreringstillfället, varför kund ombeds att komplettera sin beställning av domänköp med alternativa domännamn (numrerade i tydlig prioritetsordning). NESK provar enligt angiven prioritet att köpa in domänen, skulle detta misslyckas sker ev. återbetalning av redan inbetalt belopp till kund.

SUPPORT

Varje webbplats kräver tillsyn och underhåll av utvecklare med specialistkunskaper för att hantera allt från buggar uppkomna efter uppdateringar av WordPress eller tillhörande plugins/tillägg, till DNS-poster som måste korrigeras.

GRUNDSUPPORT

Grundsupport ingår alltid kostnadsfritt hos NESK. Har du frågor kring webbhotellet eller är du osäker på hur du loggar in på din webbsida och gör inlägg så är det bara att höra av dig till oss. Grundsupporten inkluderar support på:

• Webbproduktion – hantering av adminpanel m.m.
• Hosting – email, FTP, SSL, DNS m.m.
Mindre innehållsfixar (contentåtgärder) till webbproduktions- /hostingkunder.

PREMIUMSUPPORT MED SYSTEMUPPDATERINGAR

WordPress är ett system som måste uppdateras vid jämna intervaller. Anledningen till detta är till viss del ny funktionalitet, men främst handlar det om säkerhetsfixar (dvs eliminera säkerhetsrisker) i och med att nya säkerhetshot konstant upptäcks. Buggar kan uppkomma efter uppdatering av WordPresskärnan eller något av tilläggen/pluginen. Ett premiumsupportavtal ger er regelbundna systemuppdateringar av WordPresskärnan och tillhörande plugins samt eventuell efterföljande mindre reparation.

Premiumsupportavtalet kan också användas till större reparationer av webbplatsen eller vid ut-/ombyggnad av er webbplats. Genom att abonnera på IT-premiumsupport från NESK med 1-3 h/mån läggs dessa supporttimmar i er timbank och används vid behov. Oanvända timmar läggs i er timbank för senare användning.

SEO

SEO-ANALYS

I SEO-analysen håller NESK koll på rankplaceringen på Google och hur utvecklingen ser ut för era viktigaste sökord som ni vill att kunderna ska hitta er genom. Vi föreslår eventuella optimeringar i den rapport som skickas till er en gång per månad.

SEO, GOOGLE MY BUSINESS

NESK upprättar det digitala ”visitkortet” Google My Business (GMB) för ert företag så att ni sedan kan hålla denna profil uppdaterad eller låta NESK göra det genom att teckna ett premiumsupportavtal med oss. Er GMB-profil kommer att innehålla: företagsnamn, utvalda företagsfoton, adress, telefonnummer, öppettider, ev. recensioner, länk till er hemsida och vägbeskrivning till er arbetsplats.

SEO, GOOGLE ADS

NESK assisterar ert företag med att upprätta en eller fler Google Ads-annonser (1 basannons och eventuellt 1-4 extraannonser). Önskas fler extraannonser, begär offert.

GODKÄNNANDE AV AVTAL

Beställning/köp innebär att detta tjänstavtal med angivna villkor accepteras av dig som kund samt att ovanstående respektive tjänst beställs. Eventuella ändringar i avtalet skall skriftligen bekräftas av båda parter.