Hur behandlar vi din personliga information?

När du handlar från en webbutik, vår eller någon annan, så lämnar du ifrån dig information om dig själv: var företaget är beläget, vilken e-postadress du har och vad du handlar. Här beskriver vi hur vi hanterar dina person- och företagsuppgifter. Grunden i allt vi gör är att behandla våra kunder som vi själva vill bli behandlade, alltid. Det gäller även när det kommer till information. Vi hoppas att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vill fortsätta handla dina IT-tjänster hos oss. 

GDPR – Dina Rättigheter

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den har ersatt PUL (personuppgiftslagen) från och med 25 maj 2018. Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med GDPR lagrar och behandlar dina uppgifter.

Sammanfattning av vår informationshantering

NESK är ansvarig för behandlingen av personuppgifter (dvs all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person) som du lämnat till oss som kund. Genom att handla hos NESK accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina företags- och personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar in så lite information som möjligt. Den information vi samlar in är den information som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig (hantera din beställning, kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden) och för att du ska kunna fullgöra ditt åtagande mot oss (alltså betala för din beställning). Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

Vid genomförande av köp delas information med respektive betalleverantör. Det som kan komma att lagras är förnamn, efternamn, företagsadress, e-postadress och telefonnummer. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Kortbetalning via Stripe, Paypal, fakturabetalning samt Swish.

Vill du beställa mot faktura så måste vår samarbetspartner Fortnox ha företagets organisationsnummer. Bara då kan du få önskade IT-tjänster levererade mot faktura.

När du betalar med kort krävs det att du uppger ditt kreditkortsnummer. Det går via en säker server och Stripe eller Paypal sköter kortbetalningar åt oss.

För att kunna hantera din beställning, kunna kontakta dig med leveransbesked eller annan ändrad information samt svara på frågor relaterat till din order lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, företagsadress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress, beställda tjänster/produkter och köphistorik.

Den företags- och personinformation vi tagit emot från dig som beställande kund behöver vi använda om vi exempelvis registrerar ett domännamn för din räkning men informationen är också nödvändig för oss för att kunna förvalta domännamn, webbhotell m.m. Detta innebär också att vi måste spara kontaktuppgifterna i våra system för att kunna tjäna dig som kund på bästa sätt och därmed fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.
Vi använder MailChimp för utskick av nyhetsbrev.

Hur använder vi den här informationen?

Vi använder informationen för att hantera din beställning. Vi använder din e-postadress för att kunna skicka information till dig om du begärt det. Vill du inte längre ha information från oss så kan du enkelt via en länk i informationsmailet avbeställa vidare informationsbrev och kommer då inte få nya utskick från oss.

Varför sparar vi information?

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen (kunna redovisa underlag för skattemyndigheten).

Du kan skapa konto på www.nesk.se och se dina tidigare beställningar. 

Ta bort din information från vår databas

En del av den information vi sparar finns bara som underlag för den ekonomiska transaktionen och behålls av legala skäl och kan därför inte raderas. Övrig information kan raderas på din begäran.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på kundtjanst@nesk.se.

Dataskyddsansvarig hos NESK

NESK är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

Vår VD är dataskyddsansvarig och ansvarar för att alla medarbetare är insatta i hur vi bearbetar information. Vill du ta kontakt med vår dataskyddsansvarig kan du maila till: info@nesk.se

Cookies

Vi använder cookies. Det gör vi för att kunna lagra dina varor i din varukorg.

Vi använder dessutom Googles tjänst ”Google Analytics”. Även denna tjänst använder cookies. Här kan du läsa mer om vad det betyder för dig.

Delning och överföring av personuppgifter

Vi är väldigt restriktiva med att dela dina personuppgifter med annan aktör. Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part eller ger tredje part tillgång till dem utan rättslig grund eller utan relevant syfte.

Personuppgifter kan komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som vi samarbetar med. Det kan vara Google och Facebook när det gäller marknadsföring digitalt, tryckerier och mediebyråer när det gäller print och distribution av fysisk marknadsföring.

När vi delar personuppgifter med tredje part skall de behandlas på bästa sätt och endast användas för ändamålet och inte spridas vidare.

Personuppgifter behandlas exempelvis för att:

Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar eller spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder.

Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut att dela med oss av information.

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.
Vi använder WordPress WooCommerce som e-butikslösning, en plattform med öppen och välgranskad källkod.

Dina rättigheter

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas, förutom om uppgifterna behandlar bokföringstekniska aspekter, det vill säga om uppgifterna ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Du har flera rättigheter i och med GDPR. Vi har alltid respekterat våra kunder så för oss spelar det inte så stor roll förutom att det nu är lagkrav. 

Du har rätt att bli bortglömd/raderad. 
Du har rätt till registerutdrag.
Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.
Du har rätt till dataportabilitet.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter. 
Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen. 

Ändringar till de Allmänna Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.