Allmänna köpvillkor på NESK.se

NESK KB (nedan kallad NESK) säljer via e-butiken på www.nesk.se (nedan även kallad ”Webbplatsen”) IT-relaterade tjänster och produkter till företag, organisationer, föreningar, församlingar och offentliga verksamheter inom Sverige. Vårt juridiska namn är: NESK Konsulttjänst Kommanditbolag, organisationsnummer 969775-1544, momsreg.nr: SE969775154401.

Följande allmänna köpvillkor (”Köpvillkor”) gäller vid beställning av tjänster och produkter via www.nesk.se. Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast på info@nesk.se.

1. Personuppgifter
Från och med den 25 maj 2018 ersätter GDPR (General Data Protection Regulation) den svenska personuppgiftslagen. GDPR är ett omfattande regelverk för hur vi som e-butiksinnehavare får behandla dina personuppgifter. I och med att du beställer online hos oss så godkänner du vår behandling av dina personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter i vår Integritetspolicy. I korthet kan våra policy beskrivas på följande sätt: Vi samlar bara in nödvändig information för att kunna fullgöra vårt åtagande till dig. Vi delar inte ut dina uppgifter till tredje part om det inte krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande till dig (exempelvis registrerar vi dina företagsuppgifter i vårt domänförvaltningssystem, dvs dina ägaruppgifter) och för att möta ställda lagkrav på bokföring. Vi sparar bara den information som krävs enligt lag och för att kunna ge så bra service som möjligt. Om du anger att du vill ta emot vårt nyhetsbrev så använder vi ett externt system för det. Läs mer på vår sida för integritetspolicy. Har du frågor kring dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@nesk.se.

2. Köp

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste du som kund acceptera NESK:s allmänna Köpvillkor, NESK:s tjänsteavtal (tjänstevarierande köpeavtal) samt NESK:s Integritetspolicy. Genom att acceptera Köpvillkoren förbinder du dig att följa Köpvillkoren i sin helhet, samt godkänner att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt vår integritetspolicy. Vid beställning träffas avtal om köp först när NESK bekräftat beställningen, varmed ett bindande avtal mellan dig som kund och NESK Konsulttjänst KB, org. nr 969775-1544 (”NESK”) uppstår, vilket bekräftas genom en orderbekräftelse som skickas till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris och faktureringsadress. Kontrollera alltid din orderbekräftelse så att allting stämmer. NESK uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med NESKs kundtjänst. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-postadress kundtjanst@nesk.se. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av NESK. Leveranstid på begärd tjänst varierar beroende på vald tjänst/produkt. Om uppskattad leveranstid förlängs avsevärt kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att tjänsten är utförd. För att handla hos oss måste du vara 18 år och NESK måste kunna fastställa kundens företagsuppgifter.

3. Priser
Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är exklusive 25% moms. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som NESK inte råder över. Vi reserverar oss därför för prisändringar orsakat av väsentlig prisändring från vår IT-leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information eller ändrad moms och förbehåller oss rätten att justera priset. Ingen fakturaavgift tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

4. Betalningsalternativ/betalningsvillkor

Betalningsvillkor varierar beroende på valt betalningssätt samt vald tjänst/produkt.

4.1 Fortnox Faktura
Vid betalning via faktura samarbetar vi med Fortnox AB. För att handla mot faktura måste du ange företagets organisationsnummer samt övriga relevanta företagsuppgifter. Förutsättningen för att få handla mot faktura är att företaget är registrerat i Sverige och att du är firmatecknare eller som verksamhetsföreträdare har rätt att för verksamhetens räkning teckna avtal. Företaget får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av NESK KB överlåtna till Fortnox AB.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att företagsuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas och en kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar och vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift samt en dröjsmålsränta som utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

4.2 Stripe Kortbetalning
Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning. Vi använder Stipes hostade kortbetalningslösning med 3D Secure authentication och accepterar Visa, MasterCard samt American Express. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.
För mer information om Stripe: https://stripe.com/en-se/payments/features#cards

4.3 PayPal
Du har möjlighet att betala via PayPal om du har ett PayPal konto. För mera information besök www.paypal.se.

4.4 Swish
Du har möjlighet att betala via Swish. Swish är en mobilapplikation för överföring av pengar.

4.5 Delbetalning via Partial.ly
Vid köp av webbproduktion (företagshemsida) finns möjlighet att delbetala kostnaden vid 2-6 tillfällen (startkostnad samt 1-5 påföljande lika delbetalningar). Denna produkt måste beställas separat från övriga artiklar för att delbetalningstjänsten ska fungera. Tjänsten ges i samarbete med den internationella finansieringstjänsten Partial.ly/Stripe (på engelska). Avbetalningsplanen innebär ingen uppläggningskostnad eller annan relaterad kostnad för kund. Angivet betalkort kommer att belastas en gång månatligen med angivet belopp (aktuella datum anges i köpavtalet för Partial.ly), vilket innebär att kund måste säkerställa att täckning finns vid reserverat datum.

Partial.ly har branschledande kryptering och säkerhetsrutiner. Tjänsten Partly.ly lagrar ingen kundbetalningsinformation.

5. Leveranstid
Beställningar behandlas i normalfallet dagen efter ordern lagts och tjänsten levereras normalt inom 1-7 vardagar (ca 3-4 veckor för produktion av webbplats) beroende på aktuell tjänst. Om kunden önskar veta uppskattad leveranstid kan förfrågan om detta ställas per mail på info@nesk.se.

6. Ångerrätt
Avtalet som ingås mellan två företag regleras inte via distansavtalslagen och därmed gäller inte ångerrätten. Trots att ångerrätten inte gäller kan du kontakta oss och fråga om det i det enskilda fallet finns en möjlighet att ångra köpet, med hänsyn till att vi ofta hjälper till så gott vi kan och försöker hitta lösningar eftersom vi är måna om våra kunder.

7. Reklamationer
Om du vill reklamera en levererad tjänst eller produkt ber vi dig kontakta oss via e-post info@nesk.se för vidare dialog. Referera till fakturan/kvittot så vi kan identifiera beställningen. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer. Här följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om konsumentköplagen och distansavtalslagen: www.konsumentverket.se, www.arn.se.

Som konsument kan du även vända dig till EU för att få hjälp med konfliktlösning när du handlat på nätet. ”European Commission official website. The Online Dispute Resolution website is an official website managed by the European Commission dedicated to helping consumers and traders resolve their disputes out-of-court.”

8. Återbetalningar
Återbetalning sker via Fortnox, Stripe eller PayPal. Summan återbetalas alltid till samma konto som använts vid köpet och snarast möjligt från det att vi har godkänt uppkommet ärende.

9. Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

10. Skydd av personuppgifter
I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt GDPR har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post info@nesk.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter (se vår integritetspolicy). Under 2018 har PUL ersatts av GDPR som utgörs av nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund. En skillnad är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Hos oss är är vår VD dataskyddsombud. Har du frågor kring hur vi behandlar din information som titta gärna på vår integritetspolicy eller kontakta oss på info@nesk.se.

11. Juridiska och etiska grundpubliceringskrav
NESK:s målgrupp är företag och organisationer som har ett behov av att få ut seriös och relevant information om sina produkter, tjänster och verksamhet. Våra samarbetspartners ställer krav på oss som leverantör av webbhotellslösningar att våra kunders offentligt publicerade material lever upp till aktuella lagliga och etiska grundkrav. Vid köp av vår webbhotellstjänst accepterar kunden denna policy, vilket vi kan följa upp genom rutinkontroll.

12. Ansvarsbegränsning/Force Majeure
Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av tjänsten eller produkten. I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på tjänster/produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

13. Ändringar till de Allmänna Villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

14. Tvist och lagval
I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr. Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.